தமிழ் வலைப்பதிவுகள் அரங்கம் v 2.0

முழுப்பட்டியல்

ஏஜண்ட் NJ

சென்று வருகிறேன் 13 June 2006
சென்று வருகிறேன்.நன்றி, வணக்கம்.இவண்உங்கள்ஞான்ஸ்
ஏதோ ஒரு போதையில்...
கருநீல வானத்தில் மிதக்கும் வெண்பஞ்சு மேகக் கூட்டத்தைக் கலைத்திடும் விதமாய் வீசிடும் கீழ்க்காற்று.இருளை மெல்ல விளக்கித் தள்ள நினைக்கும் லாந்தர் விளக்கின் வெளிச்சத்தில் வந்து அறியாமல் மடிந்து ...
நட்ட நடூ...நெலம
அந்தப்பக்கம் இருக்கறவன் எதையும் காதுல போட்டுக்க மாட்டேங்கறான்; இந்தப் பக்கம் இருக்கறவன் வாயத் தொறந்து ஒன்னும் பேச மாட்டேங்கறான்; நடுவுல இருக்கறவன் எதயுமே கண்டுக்க மாட்டேன்னு நடூ...நெலம ...
ஐ திறந்திடு ஐஸ்...
துளி - விழும் - மழை ||பனி - விழும் - காலை ||தொங்கும் - தொட்டில் - குரங்கு ||ஆடும் - மயில் - காடு ...
அவுத்துப் போட்டு ஆடு
எச்சரிக்கை: இது ஒரு ஆபாசம் நிறைந்த பதிவு.I repeat, எச்சரிக்கை: இது ஒரு ஆபாசம் நிறைந்த பதிவு.ஆடு... நன்றாக ஆடுஆடி ஆடிக் களைத்திடுஆடுவது உடலுக்கு நல்ல பயிற்சிஆடலுடன் ...
பார்வை ஒன்றே போதுமா
மத்தவங்க எப்படி நம்பள பாக்குறாங்க அப்டீங்கறத விட, நாம் எப்டி நம்பள பாக்குறோம்ங்கறது தான் ரொம்ப முக்கியம்!.

Tamil Blogs Arena
Terms of use | Privacy Policy | Contact us
All opinions and views expressed by third party content providers and shown here as preview are not that of thamizmanam.com.
If you find any Content that is infringing, libelous, defamatory, obscene, pornographic, abusive, offensive or otherwise violation of copyright law, inform us via email

W3C Markup Validation Service W3C CSS Validation Service Managed by Tamil Media International L.L.C..