குறிச்சொல்
artificial intelligence

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      
      இடுகைகள் இல்லை      
 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : artificial intelligence
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்