பதிவர்
Computer news in tamil (கணினி பற்றிய தகவல் தமிழில்)


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
இதனை டிஜாவியு என உச்சரிக்கவேண்டும் டிஜாவியு என்பது இணைய ஆவணங்கள் இருமஆவணங்கள் வருடப்பட்ட ஆவணங்கள் அதிக தெளிவுதிறன் கொண்ட உருவப்படங்கள் ஆகியவற்றை கொண்ட ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
எந்தவொருபயனாளருக்கும் தான்பயன்படுத்திடும் இணைய பயன்பாடுகளில் மறந்துவிட்ட கடவுச்சொற்களை மறுகட்டமைவுசெய்வது தொடர்ந்து தன்னுடைய பணியை செய்வதற்காக கட்டளைவரிகளை உருவாக்குவதுதான் மிகவும் சிக்கலான தலைவலியான பிரச்சினையாகும் இதற்காக ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
எந்தவொரு கணினிமொழியிலும் நாம் விரும்பும் எந்தவொருபயன்பாடுகளையும் உருவாக்குவதற்கு இயக்கிகளே அடிப்படையாகும் அவ்வாறான இயக்கிகள் இல்லாமல் இரண்டு எண்களின் கூடுதலை எவ்வாறு காண்பது என்பதுதான் நம்முன் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

நான்கு சக்கரவாகணங்களை ஓட்டிடும் வாகணஓட்டிகளின் உடலுழைப்பானது ஒரேமாதிரியாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதால் அவர்களுடைய உடலும் உள்ளமும் சேர்ந்து ஒரேநேரத்தில் சோர்வடைகின்றன. அதிலும் இரவுநேரங்களில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நம்முடைய பிள்ளைகளை எப்போதும் புத்தகத்தை படி புத்தகத்தைபடி என தொந்திரவுசெய்து எரிச்சல்படுத்திடாமல் எளியவிளையாட்டுகளின் வாயிலாககூட நம்முடைய பிள்ளைகளுக்குத் தேவையான கல்வியறிவை அவர்கள் பெறுமாறு செய்வதற்காக ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இந்த ராஸ்பெர்ரிபிஐ எனும் அட்டைவடிவகணினியை கொண்டு விளையாட்டு-கருவிகள் இயந்திரமனிதன் என்பனபோன்ற பல்வேறு செயல்திட்டங்கள் நடைமுறையில் கொண்டுவருவதற்காக செயல்படுத்தப்படுகின்றன அவைகளை பற்றிய ஒரு பறவைபார்வை பின்வருமாறு ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
R எனும் கணினிமொழியானது காட்சிப்படுத்தலுக்காக ஒருமிகச்சிறந்த சூழலாக அமைகின்றது. அதாவது நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட ggplot2 எனும்தொகுப்பானது எந்தவொரு வரைகலைபயன்பாட்டிற்கும் திட்டமிடப்பட்ட அமைப்புடன் R ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

Chromecast என்பது நம்முடைய தொலைகாட்சி பெட்டியில் கானொளி காட்சி படங்களை சுலபமாக இயங்குவதற்கு எளியவழிமுறைகளை கொண்டதொரு கருவியாகும். பொதுவாக இந்த Chromecast ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
தற்போதைய நவீ ன தொலைகாட்சி பெட்டிகளிலும் திரைப்படப்பிடிப்புத்திரையிலும் கணினியில் உருவான உருவப்படங்களை பெற்று பிரிதிபலிப்பதற்கு அனுமதிக்குமாறான ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
தற்போது எங்கும் எதிலும் “சுற்றுசூழலை காப்போம்! நாம் வாழும் இந்த புவியை காத்திடுவோம்!” எனும் செய்திகள்தான் பரவலாக பேசப்பட்டும் பகிரபட்டும் கொண்டிருக்கின்றன. அ்தன் தாக்கமாக ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க